4/30/2013

90% firem má FB profil, ale jen 30% firem jej správně využívá.


     Pár fakt o Facebooku

90% firem má FB profil, ale jen 30% firem jej správně využívá.
Jen 30% společností odpovídá na dotazy svých zákazníků.
Kolem 70% otázek na Facebooku je ignorováno.
25% světových společností má uzavřené své FB profily.

      Pár grafů

Graf znázorňuje stoupající důležitost interakce na sociálních sítích, rostoucí potenciál a důležitost sociálních sítí všeobecně.
     


Jaká odvětví mají největší "response rate" a jak se v čase proměnila? Z grafu je možné vyčíst, že firmy všeobecně zvyšují četnost svých odpovědí a přestávají sociální média přehlížet, nýbrž s nimi začínají aktivně více a více pracovat.

3 rady na závěr. Jak sociální sítě správně využívat. Jak být "Social Devoted".Firmy musí mít své profily veřejně přístupné a připravené k interakci se svými fanoušky. Firmy musí vystavovat na svůj profil příspěvky s možností dalšího sdílení.


Odpovědi společností na příspěvky musí být zodpovídány co nejvíce. Aby byly firmy zahrnuty do měření „Social Devotion“ musí zodpovídat alespoň 65% položených dotazů. Je velice zajímavé, jak si firmy začínají uvědomovat důležitost sociálních sítí a sociální interakce – v červnu 2012 průměrná response rate byla pouhých 30%, od této doby response rate vzrostla na 60%. Nárůst zodpovězených dotazů a komunikace se zákazníky prostřednictvím sociálních sítí roste rostoucím tempem, ne pouze lineárně! Firmy by měli reagovat nejen na pozitivní a pochvalné komentáře, nýbrž také na negativní komentáře a stížnosti. Zodpovězení negativních komentářů je možná i důležitější, jelikož platí pravidlo o šíření negativních komentářů, kde se praví, že negativní reference a zkušenosti šíří lidé dále daleko více než pozitivní, někdy se uvádí, že tento poměr dosahuje až 3:3000 - „ Satisfied Customers Tell Three Friends, Angry Customers Tell 3,000. “


Komunikace s klienty by neměla probíhat s velkým zpožděním, nýbrž na čas, neboli „on time“. Když bude na Vašem profilu „viset“ nezodpovězený dotaz déle, než pár dní, jistě to není dobrá známka pro Vaši společnost, její flexibilitu, její inovativnost a pružnost. Navíc, důležité je vyjít zákazníkům vstříc a „hýčkat si je“. Nekomunikativnost je cesta do propasti.


Pokud byste si chtěli poslechnout více o důležitosti a významnosti sociálních sítí, pusťte si video z LeWeb London z roku 2012 zde.
      

4/19/2013

Jak na CONTENT MARKETING?

Co je Content Marketing?

Content marketing spočívá ve vytváření a sdílení obsahu za účelem propagace firmy, produktu nebo služby. Od samotné reklamy se ale liší tím, že zákazníka přímočaře nenutí k nákupu, nýbrž se ho snaží přesvědčit obecně o kvalitě firmy, produktu či služby. Content marketing by neměl být vtíravý a neměl by být z hlediska obsahu pouze propagace našeho výrobku. Content marketing hraje důležitou roli v marketingovém mixu firem, zvláště pak firem v oblasti B2B. Při tvorbě obsahu na sociální sítě, youtube, blogy a ostatní kanály, které možnost sdílení obsahu nabízejí, nezapomínejte být kreativní. Pište o zajímavých tématech zeširoka, nikoliv pouze za účelem protlačit čtenářům Váš produkt. Věnujte čas výběru témat a samotné tvorbě článků či příspěvků. Snažte se psát o tématech, která vaše čtenáře budou opravdu zajímat a budou umět čtenáře zaujmout.

Experti radí, jak na content marketing

3 důležité kroky, které byste měli učinit před samotnou tvorbou obsahu

  • Zamyslete se, proč a k čemu Content marketing potřebujete a jaký je cíl jeho použití.
  • Kdo Váš obsah bude číst? Jak můžete prostřednictvím Vašeho blogu pomoci? Stanovte si, kdo je Vaše cílová skupina.
  • Jakými metrikami budete měřit účinnost Vašeho Content marketingu? Stanovte si metriky a ukazatele ne/úspěšnosti než začnete psát.
  • Jakým způsobem budete tvořit obsah? Prostřednictvím jakých kanálů budete příspěvky sdílet?

      Před samotným vytvářením obsahu se soustřeďte na segmentaci Vašich zákazníků a jejich zájmy. Můžete si vytvořit také tzv. persony s konkrétními charakteristikami a chováním. Nezapomínejte ale, že čím méně person vytvoříte a čím více bude segmentace zobecňována, tím bude segmentace méně přesná. Identifikujte nejčastější problémy Vašich person. Když zjistíte, jaké jsou problémy a otázky Vaší cílové skupiny či Vašich person, snažte se prostřednictvím Vašeho blogu, Vašeho profilu na sociálních sítích či videa tyto dotazy zodpovědět. NENUŤTE zákazníka prostřednictvím Vašeho blogu ke koupi Vašeho produktu! Snažte se spíše ztotožnit s problémy Vašeho zákazníka. Po vytvoření relevantního kvalitního obsahu jej zákazníci přijmou jako důvěryhodný zdroj informací a pokud bude dostatečně zajímavý, začnou příspěvek sdílet.


      Výzkum


   Americký Content Marketing Institut (CMI) a MarketingProfs publikovali studii o B2B Content marketingu za rok 2012. Vybrali jsme pro Vás pár zajímavých dat o Content marketingu a jeho vývoji.

 
 

 Case Study


     Jelikož má Case study v oblasti Content marketingu poměrně velký úspěch, musím ji uvést i v našem blogu. Našel jsem úspěšný příklad použití Content marketingu z Austrálie. Stručný popis Case study naleznete zde. Samotné slidy s vyčerpávajícími informacemi naleznete zde


      Přeji Vám úspěšný start a úspěšnou přeměnu čtenářů v zákazníky!