5/20/2013

Jak se používají mobilní zařízení a k čemu?


Celých 68% lidí používá internet v mobilu denně.

Pětina uživatelů mobilních zařízení jej používá ráno a před odchodem z domu.

Přes 50% lidí využívá mobilní internet při čekání, kolem 40% lidí využívá mobilní internet během cestování hromadnou dopravou.

Téměř 60% lidí využívá mobil k výběru zboží a 40% lidí využívá mobil k výběru zboží přímo v obchodě. 40% lidí využívá mobil k nakupování, nejčastěji jsou to muži a nejčastěji se soustředí na spotřební elektroniku.

Je zajímavé, že podle průzkumu využívá mobilní internet při sledování televize asi jen kolem 15% lidí. 

Na druhou stranu ale mnohé case studies ze zahraničí ukazují, že diváci během sledování TV často využívají mobilní zařízení k dohledání více informací. Tento fakt dokazuje například case study z australského hypotečního trhu, kdy hypoteční banka měla tři televizní spoty, které končili odkazem na webové stránky. Ve chvíli, kdy reklamní TV spoty běžely, stoupla návštěvnost webových stránek hypoteční banky až pětinásobně. Podíl přístupů z mobilních zařízení byl téměř 25%, což již není zanedbatelné číslo. Kdo nemá správně uzpůsobené landing pages pro mobilní zařízení, tyto zákazníky ztrácí.

Zdůraznil bych také, že lidé většinou nenakupují hned na první návštěvu a opakovaným navštěvováním Vašich stránek z různých zařízení přesvědčení o koupi sílí. To ale pouze v případě, že máte stránky pro všechna tato zařízení uzpůsobena.

75% dotázaných si všímá mobilní reklamy a vnímá ji.


http://www.tyinternety.cz/2013/04/29/clanek/iac-2013-kam-se-posunula-reklama-na-ceskem-internetu/

5/17/2013

Využívání mobilních zařízení - postřehy z IAC 2013


Podle Netmonitoru mobilní internet používalo v březnu přes 1,5 milionu lidí, z toho naprostá většina z mobilních telefonů. Horší zprávou je, že tito lidé shlédnou prozatím pouhých šest procent stránek.

I přes vzrůstající prodeje tabletů přístupuje z tabletů na internet pouhých 300 tisíc lidí. Uživatelé tabletů ale v porovnání s mobilními telefony shlédnou více stránek.

Web z mobilních zařízení používá cca pětina české internetové populace (česká internetová populace – 6,5 mil. uživatelů).

I přes tyto nepříliš optimistická čísla přístupy z mobilních zařízení rostou. Za rok se přístup z mobilních zařízení zvýšil ze dvou procent na téměř šest procent.

Zdroj: http://iac.spir.cz/akce/internet-advertising-conference-2013/

5/10/2013

10 aktuálních trendů v návštěvnosti internetu  1. Na internetu je 69 % české populace 10+.
  2. V posledních dvou letech roste počet lidí využívající internet průměrným tempem 5 % za rok.
  3. Průměrný český internetový uživatel je mladší a vzdělanější než průměrný občan ČR.
  4. Nejvíce času tráví návštěvníci internetu v kategoriích "Titulní stránky rozcestníků" a "Komunikační služby".
  5. Aukční a slevové servery internetoví uživatelé berou jako běžnou součást jejich online aktivit.
  6. Roste a poroste podíl přístupů k webovým službám prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů.
  7. U mladých lidí ve věku 10-24 let je míra penetrace internetu přes 90 %.
  8. V reálné české populaci má největší zastoupení (34 %) věková skupina 55+, v internetové populaci má tato věková skupina pouze 17% podíl. Lze očekávat, že se bude postupně zvyšovat podíl starších věkových skupin.
  9. Podíl pohlaví reálné populace je vyrovnaný, teprve v nejstarší skupině výrazně převládají ženy, protože se statisticky dožívají vyššího věku. U internetové populace je závislost naprosto opačná. S přibývajícím věkem podíl mužů roste, podíl žen klesá.
  10. Návštěvnost z mobilních zařízení - Celkem přistupuje na internet z mobilních telefonů nebo tabletů 1,45 milionu uživatelů. V porovnání s celkovou evidovanou návštěvností NetMonitor více jak pětina (22 %) internetových uživatelů využívá internet z mobilních zařízení a 6 % trafficu je z mobilních zařízení. Penetrace internetu je 69 % a mobilního internetu 15 % (vztaženo k 10+).