5/10/2013

10 aktuálních trendů v návštěvnosti internetu  1. Na internetu je 69 % české populace 10+.
  2. V posledních dvou letech roste počet lidí využívající internet průměrným tempem 5 % za rok.
  3. Průměrný český internetový uživatel je mladší a vzdělanější než průměrný občan ČR.
  4. Nejvíce času tráví návštěvníci internetu v kategoriích "Titulní stránky rozcestníků" a "Komunikační služby".
  5. Aukční a slevové servery internetoví uživatelé berou jako běžnou součást jejich online aktivit.
  6. Roste a poroste podíl přístupů k webovým službám prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů.
  7. U mladých lidí ve věku 10-24 let je míra penetrace internetu přes 90 %.
  8. V reálné české populaci má největší zastoupení (34 %) věková skupina 55+, v internetové populaci má tato věková skupina pouze 17% podíl. Lze očekávat, že se bude postupně zvyšovat podíl starších věkových skupin.
  9. Podíl pohlaví reálné populace je vyrovnaný, teprve v nejstarší skupině výrazně převládají ženy, protože se statisticky dožívají vyššího věku. U internetové populace je závislost naprosto opačná. S přibývajícím věkem podíl mužů roste, podíl žen klesá.
  10. Návštěvnost z mobilních zařízení - Celkem přistupuje na internet z mobilních telefonů nebo tabletů 1,45 milionu uživatelů. V porovnání s celkovou evidovanou návštěvností NetMonitor více jak pětina (22 %) internetových uživatelů využívá internet z mobilních zařízení a 6 % trafficu je z mobilních zařízení. Penetrace internetu je 69 % a mobilního internetu 15 % (vztaženo k 10+).No comments: